Zestawy

HPA Gotowe Zestawy Powietrznych Pomp Ciepła

Gotowe zestawy pomp ciepła zostały podzielone wg projektowej mocy grzewczej dla parametrów A/W 7/35°C.
Parametr 10kW dla A/W 7/35°C oznacza, że moc grzewcza pompy wynosi 10kW,
przy temperaturze powietrza +7°C, gdy woda wylotowa ze skraplacza ma +35°C.

Symbolika typu pompy ciepła OneAir 5.2.13 oznacza:
OneAir 5.2.13i – typ pompy z jednofazowym odmrażaniem,
– OneAir 5.2.13i – wielkość wentylatora 500mm średnicy wirnika,
– OneAir 5.2.13i – w pompie zamontowano 2 parowniki typoszeregu 500mm,
– OneAir 5.2.13i – pompa ciepła o maksymalnej mocy cieplnej 13kW dla A/W 7/35°C.
– OneAir 5.2.13i – w pompie ciepła zamontowany jest falownik

Podawana w tabeli moc grzewcza 7/35°C jest tylko wskaźnikiem mówiącym o mocy grzewczej pompy ciepła.

Zwracamy uwagę, że dla każdej powietrznej pompy ciepła dowolnego producenta,
moc grzewcza spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej powietrza.

Podkreślamy ponadto, że dla każdej powietrznej pompy ciepła dowolnego producenta,
moc grzewcza spada wraz ze wzrostem temperatury wody wylotowej ze skraplacza. 

Powietrzne pompy ciepła o tej samej mocy projektowej mogą mieć różne moce maksymalne i różne poziomy hałasu.

Poniżej 7°C powietrza zewnętrznego wszystkie oferowane pompy ciepła osiągają deklarowaną w ich typoszeregu moc grzewczą i mają podobne COP.
W okresie wiosennym i letnim pompy o większych parownikach osiągają lepszą sprawność COP i wyższą moc od pomp z mniejszymi parownikami.
W pompach o większych parownikach średnioroczna sprawność jest większa, natomiast zimą są tak samo wydajne jak te z mniejszymi parownikami.
Pompy ciepła o tej samej mocy z większymi parownikami są cichsze od pomp z mniejszymi parownikami.
Pompy ciepła o tej samej mocy z większymi wentylatorami są cichsze od pomp z mniejszymi wentylatorami.
Najcichsze są pompy z największymi parownikami i największymi wentylatorami.

Ze względu na większą ilość parowników i wielkie wentylatory cena najcichszych pomp jest najwyższa.
Tabela poniżej pokazuje typoszereg, moc A/W 7/35°C oraz głośność wentylatorów w dB dla oferowanych modeli pomp ciepła.
Głośność ta nie oznacza całkowitej głośności pompy ciepła. Do hałasu wentylatora dodaje się hałas sprężarki.
Hałas sprężarki we wszystkich pompach ciepła o tej samej mocy jest taki sam, bo mają taką samą sprężarkę.
Poziom hałasu sprężarki zależy od jej wielkości, wykonanej izolacji sprężarki i wykonanego wytłumienia komory maszynowni.

W naszej ofercie są zestawy o następujących mocach cieplnych:
W obudowach mniejszych
10kWOneAir 5.2.10,
–             – OneAir 5.3.10,
–             – OneAir 6.2.10,
–             – OneAir 6.3.10,
13kW OneAir 5.2.13,
–             – OneAir 5.2.13i,
–             – OneAir 5.3.13,
–             – OneAir 5.3.13i,
–             – OneAir 6.2.13,
–             – OneAir 6.2.13i,
–             – OneAir 6.3.13,
–             – OneAir 6.3.13i,
16kW – OneAir 5.3.16,
–             – OneAir 5.2.16i
–             – OneAir 6.3.16,
–             – OneAir 6.3.16i
– 19kW – OneAir 6.2.16i
–             – OneAir 6.3.16i

W obudowach większych