PV

Historia fotowoltaiki

Zjawisko fotoelektryczne, na którym opiera się istota fotowoltaiki, zostało wykryte w 1839r. przez francuskiego naukowca Antoniego Cezara Becquerel’a, a dokładniej wyjaśnione przez Alberta Einsteina w 1921r. Technologię fotowoltaiczną zaczęto wykorzystywać w latach 50-tych ubiegłego wieku w branży kosmicznej. Natomiast, dopiero w latach 80-tych w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii powstała pierwsza elektrownia fotowoltaiczna o mocy przekraczającej 1MW. Potrzeba było kolejnych 20 lat by pierwsze panele fotowoltaiczne pojawiły się na budynkach. Dziś branża fotowoltaiczna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki w wymiarze światowym.

Zasady działania zjawiska fotowoltaicznego

Ogniwa fotowoltaiczne, z których zbudowane są moduły fotowoltaiczne, pod wpływem działania światła słonecznego wytwarzają prąd stały. Następnie, za pomocą inwertera (falownika) prąd stały zamieniany jest na prąd zmienny, który może być zużywany przez urządzenia w gospodarstwie domowym lub w firmie. Nadmiar prądu, którego w danej chwili nie jesteśmy w stanie zużyć jest odsyłany do sieci i zliczany przez licznik dwukierunkowy. W momencie, gdy wzrasta zapotrzebowanie w domu, bądź w firmie odbieramy prąd z „depozytu”, czyli sieci.

Elementy składowe

Składowymi elementami systemu fotowoltaicznego są:

W naszej działalności kierujemy się dewizą „dobre bo polskie”. Jeżeli coś jest produkowane w naszym kraju ma pierwszeństwo w wyborze.