PC

Pompa ciepła (PC) – urządzenie wymuszające przepływ energii cieplnej z miejsca o niższej temperaturze do miejsca o temperaturze wyższej. Proces ten jest wymuszany wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub cieplnej (w pompach ciepła absorbcyjnych).

Nasze pompy ciepła są zaprojektowane tak, aby wytwarzały jak najmniej hałasu.
Szukając dobrego kompromisu, oferujemy klientom do wyboru różne urządzenia o tej samej mocy

Technologie

Komponenty pomp

Zestawy

Schematy instalacji

W naszej działalności kierujemy się następującą dewizą „dobre bo polskie”. Jeżeli coś jest produkowane w naszym kraju ma pierwszeństwo w wyborze.