Moduły fotowoltaiczne

uropejskie i azjatyckie panele solarne

Niekiedy pytanie dotyczące jakości wiązane jest jedynie z pochodzeniem paneli fotowoltaicznych, co niewątpliwie stanowi bardzo duże uproszczenie. Jeszcze bardziej dziwi porównywanie jakości paneli fotowoltaicznych tylko na podstawie miejsca produkcji zlokalizowanego w Polsce lub Chinach. Niestety, tego typu porównania są coraz częściej spotykane i powielane w rozwijającej się branży fotowoltaicznej. To, czy wybierzemy europejskie lub azjatyckie panele solarne ma znaczenie. Nie zawsze jednak kierujemy się w tym przypadku czynnikami, które faktycznie są istotne. To z kolei wskazuje na niski poziom merytoryczny i brudną biznesową grę, w której często zapomina się o najważniejszym – kliencie i dobrej praktyce.

europejskie panele fotowoltaiczne

Na co zwrócić uwagę, kiedy wybieramy panele solarne?

Nie od dziś sprzedawcy, argumentując jakość generatora mocy PV, powołują się na listę Tier 1 publikowaną kwartalnie przez Bloomberg New Energy Finance. Lista ta  porównuje jedynie atrakcyjność finansową spółki. To, czy wybierzemy europejskie czy azjatyckie panele solarne, zależne będzie od zupełnie innych czynników, które jesteśmy w stanie samodzielnie zweryfikować. Warto zauważyć, że sama agencja prasowa wskazuje, iż ranking nie dotyczy oceny jakościowej produktów firm znajdujących się na liście. Czy nie lepiej więc opierać się na faktach, nie ulegając sprzedażowej manipulacji i powierzchownej analizie, i zastanowić się, co tak naprawdę wpływa na wysoki standard produktu i bezpieczeństwo inwestorów?

Nie skąd, ale na czym!

Wysokiej jakości park maszynowy i odpowiednia kalibracja urządzeń, również tych do testowania modułów, jak tester elektroluminescencyjny (EL tester) czy symulator słońca (flash tester), mają wpływ na precyzję wykonania i co się z tym wiąże również na żywotność produktu. W Bruk-Bet Solar moduły fotowoltaiczne powstają na nowoczesnej linii producenta Meyer Burger, firmy powstałej w 1953r., która dostarcza zarówno nowoczesne maszyny, jak i gotowe linie technologiczne do produkcji wafli, ogniw i modułów fotowoltaicznych. Moduły BBS są testowane trzykrotnie na etapie produkcji na testerach klasy A++A++A++, co gwarantuje dokładność pomiaru +/- 1%. Warto zaznaczyć, że przyjmowane u większości producentów odchylenie wynosi +/- 3%.

Materiały gwarantujące żywotność

Zastosowane komponenty to kolejny kluczowy element będący wyznacznikiem jakości paneli fotowoltaicznych. Dzięki odpowiednim długościom cyklu laminacji i starannie dobranym komponentom, a także wykorzystaniu ogniw klasy A, moduły Bruk-Bet Solar przeszły niestandardowe. Podwójne procedury testów wytrzymałościowych paneli fotowoltaicznych, co potwierdza odporność modułów na zewnętrzne czynniki klimatyczne w trakcie 25 lat pracy. Test wilgotności cieplnej, przeprowadzany w niezależnej jednostce badawczej, potwierdził odporność modułów PV na długotrwałe przenikanie wilgoci. Dzięki temu panele fotowoltaiczne są odporne na korozjędelaminację oraz uszkodzenia gniazdka przyłączeniowego. Dodatkowo, test cyklu termicznego wykazał brak spadku wydajności modułów pod wpływem ekstremalnych różnic temperaturowych od -40oC do 85oC.

Europejskie i azjatyckie panele solarne a zmiany klimatyczne

W ostatnich latach wszyscy w Polsce doświadczamy dynamicznych zmian klimatycznych. Coraz częściej występują w naszym kraju zjawiska suszy, trąb powietrznych oraz wysokich krótkookresowych opadów, które powodują podtopienia. Wszystkie nasze panele posiadają szereg certyfikatów wytrzymałości mechanicznej, jak chociażby na obciążenie statyczne – maksymalnie 8000Pa/m2 i 6000Pa/m2 na obciążenie dynamiczne wywołane siłą wiatru. Certyfikat odporności na grad potwierdza z kolei, że moduły wytrzymują uderzenia kuli o średnicy piłki golfowej, pędzącej z prędkością 33,9m/s.

Gwarancja marketingowa czy realna – europejskie i azjatyckie panele solarne

Certyfikaty potwierdzają jakość i mówią wiele o użytych surowcach do produkcji oraz właściwym wykonaniu produktu. Warto zwracać również uwagę na zapisy gwarancyjne. Określają one poziom bezpieczeństwa inwestora. Oprócz długości gwarancji należy zweryfikować w jakim systemie prawnym będzie rozpatrywana nasza gwarancja: polskim, zagranicznym czy daleko na wschodzie. Europejskie lub azjatyckie panele solarne powinny posiadać takie certyfikaty.

Ważne, aby upewnić się że producent nie obarcza kosztami rozpatrywania gwarancji klienta końcowego tj. koszty badania w niezależnej jednostce badawczej. W gwarancji powinien znajdować się również czas jaki producent przeznacza na rozpatrzenie i realizowanie gwarancji.

Efektywność i wydajność pracy paneli fotowoltaicznych

W tym artykule omówimy sprawność i wydajność modułów oraz optymalne warunki ich pracy. Pokażemy w jakich temperaturach najlepiej pracują oraz powiemy co to jest wskaźnik STC

Warunki atmosferyczne, zwłaszcza wysoka temperatura (powietrza) wpływa na efektywność pracy paneli fotowoltaicznych. Wahania temperatury powodują zmianę temperatury ogniw PV oraz pozostałych materiałów. Ma to wpływ na własności fizykalne (fizyko-chemiczne) całego modułu fotowoltaicznego. Przekłada się to także na wydajność jego pracy. Panele fotowoltaiczne są wykonane z krzemu, materiału półprzewodnikowego. Wraz ze zmianą temperatury, moduł zmienia swoje właściwości elektryczne i fizyczne, takie jak:

  • absorpcja promieniowania słonecznego;
  • ruchliwość ładunków i szerokość przerwy energetycznej;
  • rezystywność (poziom przewodnictwa elektrycznego) samego półprzewodnika oraz koncentrację nośników ładunku.

Powyższe właściwości wpływają na moc nominalną wytwarzaną przez generator mocy PV.wydajnosc paneli fotowoltaicznych

wydajność paneli fotowoltaicznych

Efektywność i wydajność pracy paneli fotowoltaicznych w różnych szerokościach klimatycznych

Panele fotowoltaiczne są tak zaprojektowane, że pracują w zakresach temperatur otoczenia od -40°C do +85°C. Dzięki temu mogą być zainstalowane w praktycznie każdym miejscu na naszej planecie.

Najwyższa efektywność ogniw

Ogniwa fotowoltaiczne wykazują największą efektywność w słoneczne dni, kiedy dociera do nich największa wiązka światła.  Niemniej jednak, wysoka temperatura ogniwa słonecznego, na którą wpływ ma przede wszystkim temperatura otoczenia, przyczynia się do zmiany napięcia na panelach. W konsekwencji, przekłada się ona także na to, że spada generowana moc

O ile intensywne promieniowanie słoneczne daje możliwość dużej absorpcji światła, o tyle wysoka temperatura przyczynia się do spadku napięcia na modułach PV. Spadek napięcia przy wysokiej temperaturze, powoduje mniejszą efektywność produkcji energii elektrycznej w ciepłym klimacie. Zobacz również wpis : czy fotowoltaika się opłaca

Wydajność modułów fotowoltaicznych

Szacując jednak wydajność modułów fotowoltaicznych w skali roku, oprócz temperatury należy brać pod uwagę również liczbę słonecznych dni i ich średnią długość. Duże nasłonecznienie (ponad 2000 W/m2) w ciepłych strefach klimatycznych i występowanie słońca przez zdecydowanie większą ilość dni w roku (w porównaniu do np. klimatu umiarkowanego) kompensuje niższą wydajność będącą wynikową temperatury powyżej 25°C. Ważny jest fakt, że przy niskich temperaturach, panele PV w słoneczne dni są w stanie wytworzyć taką samą lub nawet większą ilość energii elektrycznej niż w ciepłych strefach klimatycznych. W Polsce największa produktywność elektrowni PV przypada na miesiące wiosenne.

Folia elektroizolacyjna – dłuższa żywotność paneli fotowoltaicznych

Stałe przebywanie modułów fotowoltaicznych w środowisku wysokich temperatur niesie za sobą również ich skróconą żywotność. W strefie klimatów równikowych i międzyzwrotnikowych pracują one średnio od 15 do 25 lat. Dłuższa jest żywotność przy zastosowaniu wzmocnionej foli elektroizolacyjnej lub tafli szkła. W strefach klimatycznych umiarkowanych i zimnych od 30 lat do 40 lat.

Optymalne warunki pracy paneli fotowoltaicznych

optymalne warunki pracy paneli fotowoltaicznych

optymalne warunki pracy paneli fotowoltaicznych

Głównym parametrem ogniw PV jest ich MOC znamionowa, wyrażona w Watach (W). Im jest ona większa, tym więcej energii elektrycznej moduł fotowoltaiczny jest w stanie wyprodukować jednostkowo. Moc znamionowa modułu PV wyznaczana jest w warunkach laboratoryjnych określanych wskaźnikiem STC: (Standard Test Conditions)

  • nasłonecznienie 1000 W/m2,
  • temperatura wewnętrzna modułu pv 250C,
  • współczynnik gęstości atmosfery 1,5 AM.

Wskaźnik STC – najlepsze warunki pracy paneli

STC wyznacza najkorzystniejsze warunki pracy paneli fotowoltaicznych, przy których osiągają one moc szczytową. Po przekroczeniu temperatury ogniwa 250C następuje spadek wydajności paneli fotowoltaicznych. 

Temperatura ogniw solarnych w normalnych warunkach pracy, określana jest natomiast wskaźnikiem NOCT  (Normal Operating Cell Temperature) – odpowiadającym:

  • nasłonecznieniu 800 W/m2,
  • temperaturze oświetlanego panelu 200C, przy czym temperatura wewnętrzna modułu może wynieść od 420C do 450C (w zależności od modelu),
  • prędkość wiatru 1 m/s,
  • przy współczynniku grubości atmosfery 1,5 AM – wyznaczona dla Europy.

Informacja w oparciu o stronę Bru-Bet Solar

Bruk-Bet Sp. z o.o. – 35 lat na rynku!

Bruk-Bet Sp. z o.o. działa na rynku od 35 lat, posiada wysoki kapitał zakładowy i cztery marki. Jedną z nich jest Bruk-Bet Solar. Jesteśmy stabilną i wiarygodną firmą, której zależy na zaufaniu klientów. Właśnie dlatego, wraz z każdym zamówieniem dostarczamy kartę gwarancyjną dla klienta indywidualnego. Jest to niestety mało powszechna praktyka na światowym rynku PV.