Pompa ciepła

Pompa ciepła (PC) – urządzenie wymuszające przepływ energii cieplnej z miejsca o niższej temperaturze do miejsca o temperaturze wyższej. Proces ten jest wymuszany wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub cieplnej (w pompach ciepła absorbcyjnych).

PC z technicznego punktu widzenia pracują tak jak chłodziarki, ale ich podstawowym zastosowaniem jest ogrzewanie pomieszczeń (centralne ogrzewanie – CO)  i ciepłej wody użytkowej (CWU). W lodówkach i zamrażarkach ciepło jest „wypompowywane” z przechowywanych produktów (co powoduje obniżenie ich temperatury) a oddawane (wpompowywane) do pomieszczenia, w którym stoi dana lodówka lub zamrażarka. PC zastosowana do ogrzewania pomieszczeń „wypompowuje” ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (z powietrza, wody, gruntu na zewnątrz budynku – tzw dolne źródło ciepła) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia. Rozumując tym tokiem to postawienie otwartej chłodziarki w otwartym oknie w celu podgrzania pomieszczenia zamienia daną chłodziarkę w powietrzną pompę cieplną (PPC).

W zależności od rodzaju dolnego źródła ciepła rozróżniamy następujące PC:
– powietrzne PC,
– wodne PC,
– gruntowe PC.

Link do strony, która wyjaśnia ogólne zasady działania pompy ciepła.

Każda pompa składa się z następujących podzespołów:
– obudowy,
sprężarki,
parownika,
skraplacza,
wentylatora,
automatyki,
elektroniki.