Dofinansowanie

Nowe zasady – start 15.05.2020r.

Czyste Powietrze 2.0 oficjalnie potwierdzone! Do 45% dotacji na pompy ciepła

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został opublikowany szczegółowy regulamin zawierający nowe zasady uzyskania dotacji w programie Czyste Powietrze.

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Link do strony gramwzielone.pl na której szczegółowo opisano grupy beneficjentów:
Informacje na stronie wnp.pl

Program czyste powietrze –
w trosce o zdrowie klimat i środowisko


w trosce o zdrowie klimat i środowisko

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Dofinansowanie

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Warunek podstawowy:

  • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
  • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

źródło – https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html
portal beneficjenta – https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Dofinansowanie:
Osiem kroków do dofinansowania – kliknij tutaj
Warunki dofinansowania – kliknij tutaj
Jakie działania obejmuje program – kliknij tutaj
Intensywność dofinansowania – kliknij tutaj

Nowe ulgi podatkowe. Między innymi na domowe instalacje OZE

Dzięki regulacjom, które weszły w życie 29 grudnia, uldze podatkowej zacznie podlegać zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją. Chodzi m.in. o montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU DU20181229_2489

Link do strony Gramwzielone.PL na której jest szczegółowo powyższe rozporządzenie opisane:
https://www.gramwzielone.pl/