Technológie

Boj proti hluku
Naše tepelné čerpadlá sú navrhnuté takaby vytvorili čo najmenej hluku.
Hľadajúc dobrého kompromisu ponúkame zákaznikom výber rôznych zariadeň s rovnakými možnosťmi.
Najtichší (drahší), dobre odhlučnenie (za prijateľnú cenu), a manej tiché (pri najnižšej cene).
V našich tabuľkách uvádzame hladiny hluku pre jednotlivé zariadenia .

Unikátna automatizácia
Všetky naše čerpadlá majú najmodernejšiu automatizáciu digitálneho IoT typu.
Regulátory sú vybavené LAN portom a integrovaným WEB serveroma archivátorom dát. To vám umožní povoliť automatizáciu vašej domácej siete Lan s vzdialenej služby postredníctvom internetu odkiaľkolvek.
Každý regulátor má vstavený prístupový bod WIFI , pre lokálne použitie postredníctvom smartfonov , tabletov a PC. Riadenie našich zariadeň navyžaduje žiadne špeciálne aplikácie. Všetko ,čo potrebujete je webový prehliadač.

Vynikajúce lamelové výmenníky
Výmenníky v našich čerpadlách sú vyrábané podľa návrhu našich poskytovateľov licencií v továrňach nemeckej spoločnosti Kelvion.
Lamelové výmenníky využivaju najlepšie technológie, ktoré Kelvion zdokonalil od 1920 roku.
Výsledkom vynaliezavosti a skúseností je mimoriadne efektívny výmenník s malou kapacitou chladiva.
Toto riešenie poskytuje nášmu tepelnėmu čerpadlu najvyššiu účinnosť , a nízke náklady.
Toto riešenie poskytuje našim tepelným čerpadlám najvyššiu účinnosť, nízke náklady na chladivo (F-plyn).
Starostlivosť o ekológiu a nízke prevadzkové náklady robia naše výrobky dostupnými pre viac zákaznikov.

Najúčinnejšie rozmrazovanie
Odmrazovanie zduchového tepelné čerpadla je veľkou výzvou pre každého výrobcu , pretože zahrňa mnoho problémov.
– rozmrazovanie spotrebuje elektrickú energiu, a teplo z budovy, čo znižuje SCOP,
– rozmrazovanie sa musí vykonávať čo najmenej a súčasne nesmie viesť k strate účinnosti a výkonu,
– odhalenie/detekcia zmrazovacieho výmenníka vyžaduje mnoho / veľa maraní a algoritmov vyplývajúcich z dlhodobých laboratórnych testov.
Ponúkame dve technológie rozmrazovania v našich čerpadlách: dvojfázové (poživané v čerpadlách TwinAir) oraz kednofázové (poživané v čerpadlách OneAir).
Tepelné čerpadlá TwinAir sú vyberané dvojfázovým systémom rozmrazovania, ktorý umožnuje, aby sa počas odmrazovania z budovy nevyberalo z budovy žiadne teplo.
V niektorých situáciách sa môže čerpadlo TwinAir rozmraziť a súčastne poskytuje teplo.
Toto inovatívne riešenie nie je lacné, ale poskytuje neprerušované vykurovanie v najhoršom zime.
Jednofázový systém odmrazovania čerpadiel OneAir je založený na reverznom systéme, ktorý vyvinuli naši poskytovatelia licencií. Vďaka doskonalému dizajnu čerpadla OneAir rozmrazujú menej ako ostatné, a proces rozmrazovania trvá kratšie a je mimoriadnie účinny.

Dobré kompresory , rovná sa dobre čerpadla
V našich projektoch použivame iba kompresory pre vykurovacie tepelné čerpadla. Tieto kompresory sú optimalizované pre najvyššie tepelné zisky a najvyššie COP.
Menšie čerpadla dosahujú teploty odparovania -25°C , a väčšie -30°C. Zima nie je pre nás hrozna.
Naše tepelné čerpadla aj v hrozny mraz dosahujú vysoké teploty ohrevu vody , čo eliminujepotrebu opätovného ohrevu drahou elektrickou energiou.Tepelné čerpadlá sú vyrábané na základe licencie HeatOn.

Púzdro tepelného čerpadla
Puzdra tepelných čerpadiel sú presne vyrábané na CNC strojach.
Pozinkované plechy sú vyrazené kladivom, ktoré v miestach rezania spôsobuje zaoblené zinoku.
Toto uskutočnenie poskytuje oveľa vyššiu odolnosť proti korózii ako rezanie laserom alebo vodou.
Faeby našich čerpadiel môžu byť akékoľvek pokiel je to farba … – STOP –nie je to ako u vozidiel známej spoločnosti . U nas farba vášho čerpadla je dobrovalna.