Vzduchové tepelné čerpadlo

Vzduchové tepelné čerpadlo (VTČ) – zariadenie, ktoré núti prúd tepelnej energie z miesta s nižšou teplotou na miesto s vyššou teplotou. Tento proces je nútený proti prirodzenému smeru prúdenia a prebieha vďaka vonkajšej mechanickej energii (v kompresorových tepelných čerpadlách) alebo tepelnej energii (v absorpčných tepelných čerpadlách).

VTČ z technického hľadiska funguje ako chladničky, ale ich základným použitím je vykurovanie miestností (ústredné kúrenie – UK) a teplej úžitkovej vody (TUV). V chladničkách a mrazničkách sa teplo „odčerpáva“ z uskladnených produktov (čo znižuje ich teplotu) a prenáša (čerpá) do miestnosti, v ktorej je umiestnená chladnička alebo mraznička. PC využívané na vykurovanie priestorov „čerpá“ teplo z prostredia pri nízkej teplote (zo vzduchu, vody, pôdy mimo budovy – tzv. Spodný zdroj tepla) a po zvýšení teploty pracovného média odovzdáva teplo do vykurovanej miestnosti. Z dôvodu tohto procesu sa pri otvorenej chladničke v otvorenom okne za účelom ohrevu miestnosti zmení zadaná chladnička na vzduchom poháňané tepelné čerpadlo.

Vzávislosti od typu nižšieho zdroja tepla rozlišujeme nasledujúce počítače:
– vzduchové TČ,
– vodné TČ,
– uzemnený TČ.

Odkaz na stránku, ktorá vysvetľuje všeobecné princípy tepelného čerpadla – SK CZ PL 

Každé čerpadlo sa skladá z nasledujúcich komponentov:
kryt,
kompresor,
výparník,
kondenzátora,
ventilátora,
automatizácia,
elektronika.